Celulitida

Celulitida, neboli pomerančová kůže je spíše estetický, než zdravotní problém, avšak jak se podařilo objasnit, ve velmi pokročilé fázi sebou může přinášet i nepříjemné komplikace. Pomerančová kůže je zejména problémem žen, u mužů se sice může taktéž objevit, ale jedná se o ojedinělé případy spojené s některým onemocněním snižujícím hladiny testosteronu. Ano, hormony sehrávají ve vzniku dolíčkovité hrbolaté kůže svoji úlohu, avšak lze konstatovat, že se jedná pouze o jeden s faktorů. Mnohem podstatnější úlohu sehrává správná funkce lymfatického systému. Ten se v těle stará o odvod odpadních látek, tekutin a tukových kapének. Ve chvíli, kdy není schopen v dostatečné míře tyto látky odvádět, začínají se hromadit v problémových partiích. Aby zde nemohli způsobit nějakou neplechu, ukládá je tělo do tukových buněk, jenž jsou však působením těchto látek po čase ovlivněny a začínají měnit svůj metabolismus, zbytňují se a tuhne pojivová tkáň.


Lymfatický systém na rozdíl od našich cév nedisponuje srdcem, jenž by jej pohánělo. K jeho správné činnosti je potřeba dostatek pohybu, aby se docílilo adekvátního pohybu mízy. Krom samotného estrogenu sehrávají svoji úlohy i další hormony. Pokud je z nějakého důvodu ovlivněna činnost jater či štítné žlázy, změní se metabolismus tuků a mohou se mnohem rychleji ukládat. Nejprve je celulitida patrná pouze při vypnutí pokožky prsty. Postupem času se drobné nerovnosti začínají zviditelňovat během poloh, kdy je nutné zatnutí svalů nebo třeba také při sezení na tvrdém podkladu. Nejčastěji se jedná o vnější stranu stehen. Ve třetím stadiu již je celulitida patrná za jakýchkoliv podmínek, poloha na ni již nemá sebemenší vliv. Dalším zmnožováním tukové tkáně se tvoří čím dál větší hrubé nerovností, které ve čtvrtém stadiu již mohou působit potíže spojené s otoky a bolestivostí, jenž ovlivňují prokrvování dolních končetin.To je spojeno se zvýšeným rizikem vzniku křečové žíly.


Celulitida jde zcela vymítit pouze v prvních dvou stádiích, kdy stačí zapojit do boje dostupné prostředky. Z jídelníčku by měli vymizet veškeré průmyslově vyráběné tuky a naopak přibít více ovoce a zeleniny. Poměrně podceňovanou složkou při redukci celulitidy je i dostatečný příjem vody. Naše tělo je z valné části tvořeno právě touto tekutinou a pro správné fungování potřebuje její dostatečné množství. Dalším bodem je pohyb. Jak jsme si objasnili, za ukládání škodlivin může být zodpovědné nedostatečné prodění mízy. Úplně k jejímu povzbuzení může posloužit obyčejná procházka, vyjížďka na kole a obzvláště výtečný je aerobik.


V drogériích je k dispozici celá škále kosmetických přípravků určených pro boj s celulitidou. Jejich používání se projeví na napjatosti a kvalitě kůže, avšak sami o sobě by byli poměrně neúčinné. Jejich aplikace by proto měla být spojená s masáží, čímž se navíc zlepší proudění mízy. Postoupí-li celulitida do pokročilejšího stádia, jsou však možnosti její redukce již značně omezené a běžně dostupné prostředky mají jen malou možnost něco zvrátit. Zde již přichází na řadu tzv. lymfatická drenáž, což je speciálně vypracovaná metoda k aktivaci lymfatického systému. Tuto metodu by však měli aplikovat jen zkušení odborníci, neboť při nesprávném provedení by místo pomoci mohla spíše uškodit.