Svrab

Naše pokožka může být napadena i parazity. Konkrétně se tu bavíme o zákožce svrabové, která na rozdíl od veřejného podvědomí může postihnout každého z nás. Neorientuje se pouze na jedince s nízkými hygienickými návyky, potkat může opravdu každého. S oblibou se vyskytuje ve větších kolektivech lidí, jako jsou domovi důchodců, ubytovny nebo i mateřské školy. K přenosu parazita dochází dlouhodobějším kontaktem s nakaženou osobou či věcmi, s nimiž je v kontaktu.


Zákožka potřebuje přibližně měsíc až měsíc a půl k tomu, aby její populace dosáhla množství, jenž začne vyvolávat reakci. Typicky se projevuje intenzivním svěděním, které dosahuje maxima během nočních hodin. To je zapříčiněno prohřátím těla pod peřinou, což napomáhá aktivitě svrabu. Svědění je vyvoláváno vylučovanými bílkovinami, jenž způsobí alergickou reakci. Ta u těžkých alergiků nebo jedinců s oslabenou imunitou může vyvolat i vyrážku, ekzém a v mezním případě i olupování kůže.


Dalším klasickým symptomem jsou přímé, nebo častěji esovité chodbičky našedlé či narůžovělé barvy. Svojí délkou se mohou pohybovat od několika milimetrů po několik centimetrů a velice často je na jejím konci malý pupínek. V tomto místě se v onen okamžik zrovna nachází samička zákožky svrabové. A proč právě samička? Odpověď je snadná, neboť k zavrtávání do kůže dochází pouze u nich. Po zavrtání do vytvářených kanálku každý den kladou jedno až dvě vajíčka. Z nich se během tří dnů líhnou larvy, které migrují napovrch kůže. Zde postupně dosahují stádia nymfy a následně dospělosti. Po jejím dosažení dochází k spáření a samičky se zavrtávají do kůže, kde po dobu jednoho měsíce kladou vajíčka. Pro zavrtávání a tvorbu kanálku si vybírají místa s jemnou kůží, tedy meziprstní prostory, hýždě, zápěstí, okolí loktů a kolen, na podbřišku, prsních dvorcích a genitáliích.


K léčbě svrabu je potřeba přistupovat individuálně, vždy záleží na promořenosti zákožky. Při lehkém zasažení bohatě stačí absolvovat jedno léčebné kolečko, avšak u většího množství parazita je léčbu zpravidla nutné do čtrnácti snů opakovat. Kvůli vysoké nakažlivosti se krom nemocného předepisuje většinou léčba i ostatním členům domácnosti, aby se docílilo kompletního zničení, a vyloučilo riziko, že je již nakažen někdo další a svrab se rozjede nanovo. Podstatnou úlohu při tom sehrávají masti s obsahem síry, jenž je nutné pravidelně nanášet na celou plochu těla. Jedinou výjimku tvoří obličej. Pro potlačení nepříjemných pocitů svědění mohou být nasazena antihistaminika. Jejich užívání může být protáhnuto i na několik týdnů po likvidaci zákožky svrabové, neboť našemu tělu nějaký čas trvá, než se dokáže zbavit veškerých vyloučených bílkovin. Součástí léčby by mělo být i důkladné dodržování systémových opatření. Každý den by jsme měly použité prádlo přeprat minimálně na 60°C a pokud nám to okolnosti dovolují, nechat ho tři dny odděleně od ostatního prádla. Za těchto podmínek máme naprostou jistotu, že v něm nemohla zůstat žádná živá zákožka. Vyluxování a dostatečného vyvětrání by se mělo dostat i madraci.